Jagiellonian University Repository

A curriculum for heart failure nurses : an expert opinion of the Section of Nursing and Medical Technicians and the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society

pcg.skipToMenu

A curriculum for heart failure nurses : an expert opinion of the Section of Nursing and Medical Technicians and the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society

Show full item record

dc.contributor.author Uchmanowicz, Izabella pl
dc.contributor.author Lisiak, Magdalena pl
dc.contributor.author Lelonek, Małgorzata pl
dc.contributor.author Jankowska, Ewa A. pl
dc.contributor.author Pawlak, Agnieszka pl
dc.contributor.author Jaroch, Joanna pl
dc.contributor.author Kolasa, Jolanta pl
dc.contributor.author Hetman, Piotr pl
dc.contributor.author Straburzyńska-Migaj, Ewa pl
dc.contributor.author Czapla, Krystyna pl
dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:30:40Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:30:40Z pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/257894
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A curriculum for heart failure nurses : an expert opinion of the Section of Nursing and Medical Technicians and the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 647-652 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/15405 pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.33963/KP.15405 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-14 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 100020
dc.cm.date 2020-12-02
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa