Jagiellonian University Repository

Long-term care provision in Europe : results of a desk research study

pcg.skipToMenu

Long-term care provision in Europe : results of a desk research study

Show full item record

dc.contributor.author Manolova, Slavena pl
dc.contributor.author Pavlova, Milena pl
dc.contributor.author Tambor, Marzena [SAP20011018] pl
dc.contributor.author Stepurko, Tetiana pl
dc.contributor.author Groot, Wim pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:28:02Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:28:02Z pl
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1731-7398 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/257412
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Long-term care provision in Europe : results of a desk research study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 119-130 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2019/Tom-17-zeszyt-3/art/16468/ pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20842627OZ.19.014.11971 pl
dc.identifier.eissn 2084-2627 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 98928
dc.cm.date 2020-12-02


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa