Jagiellonian University Repository

Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry

pcg.skipToMenu

Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry

Show full item record

dc.contributor.author Osika, Gabriela pl
dc.contributor.author Wesołowska, Anna [SAP20002553] pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:25:33Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:25:33Z pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0014-8261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/257292
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry pl
dc.title.alternative Non-surgical methods for delaying skin aging processes. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 110-117 pl
dc.identifier.weblink https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/28546 pl
dc.abstract.pl Starzenie się organizmu jest procesem genetycznie zaprogramowanym, szczególnie w aspekcie żywotności komórek i liczby ich podziałów. Wprowadza ono niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu narządów oraz w wyglądzie zewnętrznym organizmu, zwłaszcza widocznym na skórze. Zmarszczki, przebarwienia i utrata owalu twarzy mogą wpływać na obniżenie jakości codziennego życia i zaburzyć relacje społeczne jednostki. W celu utrzymania korzystnego wyglądu, odmłodzenia oraz spowolnienia procesów starzenia się skóry wykorzystywane są zarówno chirurgiczne, jak i niechirurgiczne zabiegi estetyczne. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie społeczeństwa stosowaniem innowacyjnych zabiegów anti-aging, umożliwiających zachowanie młodzieńczego wyglądu przez okres dłuższy niż wynika to z fizjologicznego cyklu życia. Niechirurgiczne zabiegi estetyczne, opóźniające procesy starzenia się skóry, aktywują naturalne mechanizmy odnowy komórek, przyspieszając ich metabolizm oraz stymulując syntezę fibroblastów do produkcji kolagenu, który stanowi główny budulec skóry. Do najbardziej efektywnych zabiegów obecnie zalicza się lifting nićmi polidioksanowymi, regenerację skóry osoczem bogatopłytkowym, mezoterapię mikroigłową i igłową, lifting plasmage oraz zabiegi dermabrazji i mikrodermabrazji skojarzone z eksfoliacją chemiczną. Profesjonalne i systematyczne pobudzanie komórek pozwala wydłużyć oraz przywracać korzystny wygląd skóry we wszystkich jej warstwach. Zabiegi z wykorzystaniem nici polidioksanowych przywracają zaburzony owal twarzy i unoszą skórę w okolicach oczu. Procedura z użyciem osocza bogatopłytkowego aktywuje czynniki wzrostu komórek, usprawniając procesy regeneracyjne skóry dojrzałej. Niechirurgiczny lifting twarzy zwany plasmage, umożliwia odparowanie nadmiaru tkanki w celu redukcji i likwidacji zmarszczek oraz opadających powiek. Różnego typu zabiegi mezoterapii wpływają na przebudowę struktury skóry, redukcję drobnych zmarszczek oraz stymulację fibroblastów do wytwarzania nowych włókien kolagenowych i elastycznych. pl
dc.abstract.en There are two main processes that induce skin aging: extrinsic and intrinsic. Extrinsic aging is caused by environmental factors such as sun exposure, air pollution, smoking, and poor nutrition. Intrinsic aging reflects the genetic background especially in terms of cell viability and proliferation potential, and depends on time. It introduces unfavorable changes in the functioning of organs and in the external appearance of the body, especially visible on the skin. Wrinkles, discoloration and loss of facial contours can reduce the quality of everyday life and disrupt human social relationships. There are now a couple of theories of aging to explain this inevitable fact of being human like: genetic, Hayflick’s, mitochondrial, biochemical and protein impairments theories. Both surgical and non-surgical aesthetic procedures are used to maintain a beneficial appearance, rejuvenation and slow down skin aging. From year to year, public interest in the use of innovative anti-aging treatments increases, enabling the preservation of youthful appearance for a longer period than it results from the physiological life cycle. Non-surgical aesthetic treatments, delaying skin aging, activate natural mechanisms of cell renewal and accelerate their metabolism, stimulate the synthesis of fibroblasts to produce collagen, which is the main building element of the skin. The most effective treatments delaying skin aging currently include, among others lifting with polydioxane threads, skin regeneration with platelet rich plasma, microneedle and needle mesotherapy, plasmage lifting as well as dermabrasion and microdermabrasion treatments combined with chemical exfoliation. Professional and systematic stimulations of cells allow lengthening and restoring the beneficial appearance of the skin in all its layers. Treatments using polydioxane threads restore the distorted face oval and lift the skin around the eyes. The procedure using platelet-rich plasma activates cell growth factors, improving the regenerative processes of mature skin. A non-surgical face lift called plasmage, allows excess tissue to evaporate in order to reduce and eliminate wrinkles and drooping eyelids. Various types of mesotherapy and dermabrasion treatments affect the reconstruction of the skin structure, reduce fine wrinkles and stimulate fibroblasts to produce new collagen and elastic fibers. pl
dc.subject.pl starzenie się skóry pl
dc.subject.pl teorie starzenia się pl
dc.subject.pl mezoterapia pl
dc.subject.pl osocze bogatopłytkowe pl
dc.subject.pl medycyna przeciwstarzeniowa pl
dc.subject.en skin aging pl
dc.subject.en theories of aging pl
dc.subject.en mesotherapy pl
dc.subject.en platelet rich plasma pl
dc.subject.en anti-aging medicine pl
dc.description.volume 76 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.eissn 2544-8552 pl
dc.title.journal Farmacja Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-06 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmacji Klinicznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 98746
dc.cm.date 2020-12-02
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa