Jagiellonian University Repository

A challenging phenotype of pulmonary arterial hypertension

pcg.skipToMenu

A challenging phenotype of pulmonary arterial hypertension

Show full item record

dc.contributor.author Jonas, Kamil [SAP20016053] pl
dc.contributor.author Kopeć, Grzegorz [SAP20010762] pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:25:19Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:25:19Z pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0032-3772 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/256986 pl
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title A challenging phenotype of pulmonary arterial hypertension pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-88 pl
dc.description.volume 130 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 100 pl
dc.identifier.doi 10.20452/pamw.15103 pl
dc.identifier.eissn 1897-9483 pl
dc.title.journal Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 98001
dc.cm.date 2020-12-02


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa