Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Zespoły wczesnego reagowania - szybka pomoc w stanach ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Szczeklik Wojciech
Czarnik, Tomasz
Czuczwar, Mirosław
Dudzik-Urbaniak, Ewa
Gałkin, Piotr
Górka Jacek
Goździk, Waldemar
Kosiński Sylweriusz
Kudliński, Bartłomiej
Kutaj-Wąsikowska, Halina
Machała, Waldemar
Nowina Konopka, Maria
Wołk-Popielska, Aleksandra
Jaeschke, Roman Z.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Szczeklik Wojciech
Czarnik, Tomasz
Czuczwar, Mirosław
Dudzik-Urbaniak, Ewa
Gałkin, Piotr
Górka Jacek
Goździk, Waldemar
Kosiński Sylweriusz
Kudliński, Bartłomiej
Kutaj-Wąsikowska, Halina
Machała, Waldemar
Nowina Konopka, Maria
Wołk-Popielska, Aleksandra
Jaeschke, Roman Z.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Szczeklik Wojciech
Czarnik, Tomasz
Czuczwar, Mirosław
Dudzik-Urbaniak, Ewa
Gałkin, Piotr
Górka Jacek
Goździk, Waldemar
Kosiński Sylweriusz
Kudliński, Bartłomiej
Kutaj-Wąsikowska, Halina
Machała, Waldemar
Nowina Konopka, Maria
Wołk-Popielska, Aleksandra
Jaeschke, Roman Z.