Jagiellonian University Repository

Dr farm. Jerzy Pertkiewicz i jego żołnierska opowieść

pcg.skipToMenu

Dr farm. Jerzy Pertkiewicz i jego żołnierska opowieść

Show full item record

dc.contributor.author Dymarczyk, Iwona [SAP20006383] pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:07:49Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:07:49Z pl
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0014-8261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/256314
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dr farm. Jerzy Pertkiewicz i jego żołnierska opowieść pl
dc.title.alternative Phar.D. Jerzy Pertkiewicz and his tale of a soldier pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 495-501 pl
dc.identifier.weblink 10.32383/farmpol/116063 pl
dc.identifier.weblink https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2019%2F9%2F05_OG_Jerzy_Pertkiewicz.pdf pl
dc.abstract.pl Jerzy Pertkiewicz (1920-2018), doktor farmacji, żołnierz września 1939 i Armii Krajowej, pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa i gminy Ryglice. Podczas okupacji Jerzy Pertkiewicz pseudonim "Drzazga" dowodził 3. drużyną strzelecką plutonu "Regina II" 16 pułku piechoty w batalionie "Barbara" Armii Krajowej (obwód tarnowski). Jesienią 1944 r., kiedy został odesłany na leczenie z powodu kontuzji, jego oddział wpadł w zasadzkę. Na miejscu zginęło 18 partyzantów, a pozostali trafili do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Dr Pertkiewicz upamiętnił tragiczny koniec swojego oddziału w książce ""Regina II" pluton partyzancki batalionu "Barbara" 16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944" (I wydanie: Warszawa 2015, II wydanie Kraków 2018).
dc.abstract.en Jerzy Pertkiewicz (1920-2018), doctor of pharmacy, soldier of September 1939 and the Home Army [in Polish: Armia Krajowa - AK], retired colonel, scoutmaster and Scout of the Republic of Poland, Cavalier of the Virtuti Militari Silver Cross Military Order, Honorary Citizen of the City of Tarnow and the commune of Ryglice. During the occupation, Jerzy Pertkiewicz, nicknamed "Drzazga" [in English: Splinter], commanded the 3rd fire team of the "Regina II" platoon of the 16th Infantry Regiment in the "Barbara" battalion of the Home Army (AK) (Tarnow region). In the fall of 1944, when he was sent away to be treated for injury, his unit was ambushed. Eighteen guerrillas died on the spot, while the others were sent to the Gross‑Rosen concentration camp. Dr. Pertkiewicz commemorated the tragic fate of his unit in the book titled "Regina II" partisan platoon of the "Barbara" 16th Battalion of the Tarnow Land Home Army. Dąbry 17 X 1944 [in Polish: "Regina II" pluton partyzancki batalionu "Barbara" 16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944] (1st edition: Warsaw 2015, 2nd edition Krakow 2018). pl
dc.subject.pl Jerzy Pertkiewicz pl
dc.subject.pl Armia Krajowa pl
dc.subject.pl apteka pl
dc.subject.pl Tarnów pl
dc.subject.en Jerzy Pertkiewicz pl
dc.subject.en Home Army (AK) pl
dc.subject.en pharmacy pl
dc.subject.en Tarnow pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.eissn 2544-8552 pl
dc.title.journal Farmacja Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-09 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Muzeum Farmacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 96469
dc.cm.date 2020-12-02
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa