Jagiellonian University Repository

Causes of death and morbidity in patients with atrial fibrillation after left atrial appendage occlusion

pcg.skipToMenu

Causes of death and morbidity in patients with atrial fibrillation after left atrial appendage occlusion

Show full item record

dc.contributor.author Burysz, Marian pl
dc.contributor.author Litwinowicz, Radosław [SAP20016817] pl
dc.contributor.author Burysz, Aleksandra pl
dc.contributor.author Ogorzeja, Wojciech pl
dc.contributor.author Bartuś, Krzysztof [SAP20012646] pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:07:41Z pl
dc.date.available 2020-12-02T10:07:41Z pl
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/256149
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Causes of death and morbidity in patients with atrial fibrillation after left atrial appendage occlusion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1047-1054 pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.33963/KP.14966 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 96147
dc.cm.date 2020-12-02
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa