Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ucieczki z tłumaczonego świata : proza etnograficzna Alicji Iwańskiej

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Kubica, Grażyna [SAP12010145]

pl
dc.contributor.editor

Dorosz, Beata

pl
dc.date.accessioned

2016-05-12T08:21:18Z

dc.date.available

2016-05-12T08:21:18Z

dc.date.issued

2015

pl
dc.identifier.isbn

978-83-61750-51-2

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25603

dc.language

pol

pl
dc.rights

Dodaję tylko opis bibliograficzny

*
dc.rights.uri

*
dc.title

Ucieczki z tłumaczonego świata : proza etnograficzna Alicji Iwańskiej

pl
dc.title.alternative

Escapes from translated world : ethnographic prose of Alicja Iwańska

pl
dc.type

BookSection

pl
dc.pubinfo

Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna

pl
dc.pubinfo

: Instytut Badań Literackich PAN

pl
dc.description.physical

106-130

pl
dc.abstract.pl

Dorobek naukowy i literacki antropolożki i pisarki Alicji Iwańskiej jest bardzo różnorodny i oryginalny. Za szczególnie ciekawą należy uznać językową i gatunkową dwudzielność jej twórczości: po polsku pisała teksty literackie, a po angielsku - naukowe. Jest też ona klasyczką gatunku nazwanego przez autorkę artykułu prozą etnograficzną. Artykuł analizuje powieść Świat przetłumaczony (1967) opisującą meksykańskie badania terenowe w kontekście biografii autorki i podejmowanych przez nią projektów naukowych, a z drugiej strony - na tle problematyki związanej z literackimi tekstami antropologów.

pl
dc.abstract.en

Academic and literary achievements of an anthropologist and author, Alicja Iwańska are very diverse and original. A linguistic and formal dichotomy of her work is particularly interesting: she wrote her literary texts in Polish while her academic in English. She is also a classic of a geanre - named by the author of the article - ethnographic prose. The article analyzes the novel Translated World (1967) describing the Mexican fieldwork in the context of the biography of the author, and her research projects, and on the other hand - on the background of the issues related to literary texts of anthropologists.

pl
dc.subject.pl

Alicja Iwańska

pl
dc.subject.pl

antropologia społeczna

pl
dc.subject.pl

proza etnograficzna

pl
dc.subject.pl

literaturoznawstwo

pl
dc.subject.en

Alicja Iwańska

pl
dc.subject.en

social anthropology

pl
dc.subject.en

ethnographic prose

pl
dc.subject.en

literary studies

pl
dc.description.points

4

pl
dc.description.publication

1,2

pl
dc.description.conftype

international

pl
dc.title.container

Od New Orleans do Mississauga : polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej : (najnowsze badania)

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.affiliation

Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii

pl
dc.subtype

ConferenceProceedings

pl
dc.conference

V Światowy Kongres Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce; 2014-06-20; 2014-06-23; Warszawa; Polska; ; ; ;

pl
dc.rights.original

bez licencji

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki