Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ucieczki z tłumaczonego świata : proza etnograficzna Alicji Iwańskiej

Ucieczki z tłumaczonego świata : proza etnograficzna ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kubica, Grażyna [SAP12010145] pl
dc.contributor.editor Dorosz, Beata pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T08:21:18Z
dc.date.available 2016-05-12T08:21:18Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61750-51-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25603
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ucieczki z tłumaczonego świata : proza etnograficzna Alicji Iwańskiej pl
dc.title.alternative Escapes from translated world : ethnographic prose of Alicja Iwańska pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna pl
dc.pubinfo : Instytut Badań Literackich PAN pl
dc.description.physical 106-130 pl
dc.abstract.pl Dorobek naukowy i literacki antropolożki i pisarki Alicji Iwańskiej jest bardzo różnorodny i oryginalny. Za szczególnie ciekawą należy uznać językową i gatunkową dwudzielność jej twórczości: po polsku pisała teksty literackie, a po angielsku - naukowe. Jest też ona klasyczką gatunku nazwanego przez autorkę artykułu prozą etnograficzną. Artykuł analizuje powieść Świat przetłumaczony (1967) opisującą meksykańskie badania terenowe w kontekście biografii autorki i podejmowanych przez nią projektów naukowych, a z drugiej strony - na tle problematyki związanej z literackimi tekstami antropologów. pl
dc.abstract.en Academic and literary achievements of an anthropologist and author, Alicja Iwańska are very diverse and original. A linguistic and formal dichotomy of her work is particularly interesting: she wrote her literary texts in Polish while her academic in English. She is also a classic of a geanre - named by the author of the article - ethnographic prose. The article analyzes the novel Translated World (1967) describing the Mexican fieldwork in the context of the biography of the author, and her research projects, and on the other hand - on the background of the issues related to literary texts of anthropologists. pl
dc.subject.pl Alicja Iwańska pl
dc.subject.pl antropologia społeczna pl
dc.subject.pl proza etnograficzna pl
dc.subject.pl literaturoznawstwo pl
dc.subject.en Alicja Iwańska pl
dc.subject.en social anthropology pl
dc.subject.en ethnographic prose pl
dc.subject.en literary studies pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Od New Orleans do Mississauga : polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej : (najnowsze badania) pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference V Światowy Kongres Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce; 2014-06-20; 2014-06-23; Warszawa; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach