Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Odleżyny jako znaczący problem dla opieki medycznejPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Wilk-Frańczuk Magdalena

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Wilk-Frańczuk Magdalena

Author's area of expertise

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Wilk-Frańczuk Magdalena