Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The influence of bariatric surgery on serum levels ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Majorczyk, Marta
Staszkiewicz Magdalena
Szklarczyk Joanna
Major Piotr
Pisarska-Adamczyk Magdalena
Wysocki Michał
Stefura, Tomasz
Kacprzyk, Artur
Droś, Jakub
Hołda Mateusz
Pędziwiatr Michał
Budzyński Andrzej
Jaworek Jolanta

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Majorczyk, Marta
Staszkiewicz Magdalena
Szklarczyk Joanna
Major Piotr
Pisarska-Adamczyk Magdalena
Wysocki Michał
Stefura, Tomasz
Kacprzyk, Artur
Droś, Jakub
Hołda Mateusz
Pędziwiatr Michał
Budzyński Andrzej
Jaworek Jolanta

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Majorczyk, Marta
Staszkiewicz Magdalena
Szklarczyk Joanna
Major Piotr
Pisarska-Adamczyk Magdalena
Wysocki Michał
Stefura, Tomasz
Kacprzyk, Artur
Droś, Jakub
Hołda Mateusz
Pędziwiatr Michał
Budzyński Andrzej
Jaworek Jolanta