Jagiellonian University Repository

Konsekwencje indoeuropeistycznej koncepcji glottalnej na przykładzie prawa Bartholomaego

pcg.skipToMenu

Konsekwencje indoeuropeistycznej koncepcji glottalnej na przykładzie prawa Bartholomaego

Show full item record

dc.contributor.author Huptyś, Szymon [USOS97473] pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T07:10:45Z
dc.date.available 2016-05-12T07:10:45Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25579
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Konsekwencje indoeuropeistycznej koncepcji glottalnej na przykładzie prawa Bartholomaego pl
dc.title.alternative Consequences of the glottalic theory for the indoeuropeistics on the example of Bartholomae's law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-117 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 116-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/fff7b5d6-9701-4d96-9258-3d7780c7dce1#page=109 pl
dc.abstract.pl W językoznawstwie indoeuropejskim coraz więcej zwolenników zdobywa koncepcja glottalna. Zakłada ona, że wbrew tradycyjnej rekonstrukcji, w języku praindoeuropejskim nie istniały spółgłoski zwarte w szeregach: dźwięczna, bezdźwięczna, dźwięczna aspirowana, lecz w szeregach: długa, preglottalizowana, "czysta". Świadczą o tym różne prawa głosowe. W artykule wspomniane jest prawo Wintera-Kortlandta, Lachmanna i Lubockiego oraz prawo operujące w języku hetyckim, pokrewne do prawa Wintera. Celem artykułu jest przyjrzenie się, jakie konsekwencje ma koncepcja glottalna w odniesieniu do rozumienia jednego z najbardziej podstawowych praw głosowych indoeuropeistyki, jakim jest prawo Bartholomaego, operujące w językach indo-irańskich. pl
dc.abstract.en In the IE linguistics the glottalic theory becomes more and more popular among scholars. It says that in PIE, unlike the traditional reconstruction says, the stops in series: voiced, voiceless, voiced aspirated did not exist, but in series: long (geminated), preglottalised, plain instead. Several sound laws can be treated as proofs for that. In the article there are few sound laws mentioned in this context: Winter's-Kortlandt's Law, Lachmann's Law, Lubotsky's Law and a law operating in Hittite which is similar to Winter's Law. The aim of this paper is to focus on the consequences that this glottalic theory can have on one of the basic IE sound laws, namely Bartholomae's Law that operates in Indo-Iranian languages. pl
dc.subject.pl indoeuropeistyka pl
dc.subject.pl teoria glottalna pl
dc.subject.pl prawo Wintera pl
dc.subject.pl prawo Bartholomaego pl
dc.subject.pl Kortlandt pl
dc.subject.en indoeuropeistics pl
dc.subject.en glottalic theory pl
dc.subject.en Winter's law pl
dc.subject.en Bartholomae's law pl
dc.subject.en Kortlandt pl
dc.description.number 11 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska