Jagiellonian University Repository

Rzym i Italia w I księdze "Tristia" Owidiusza

pcg.skipToMenu

Rzym i Italia w I księdze "Tristia" Owidiusza

Show full item record

dc.contributor.author Babnis, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T07:02:45Z
dc.date.available 2016-05-12T07:02:45Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25577
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rzym i Italia w I księdze "Tristia" Owidiusza pl
dc.title.alternative Rome and Italy in Ovid's "Tristia" book 1 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-95 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-95 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/fff7b5d6-9701-4d96-9258-3d7780c7dce1#page=83 pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszego artykułu jest analiza odniesień do Rzymu i Italii w I księdze Tristia rzymskiego poety Owidiusza (43 r. p.n.e.-17 r. n.e.). W całej przedwygnańczej twórczości tego "poety Miasta" odgrywały one ważną rolę. Zamierzeniem autora jest zbadanie, czy zmieniło się to wraz z relegacją Owidiusza do nadczarnomorskiego Tomis. I księga Tristia powstała na przełomie 8 i 9 roku n.e., w drodze do miejsca wygnania, gdy pamięć o stolicy imperium była ciągle jeszcze w poecie bardzo silna. pl
dc.abstract.en In this paper the author analyses references to Rome and Italy in Tristia Book 1, an elegiac composition of the Roman poet Ovid (43 BC-17 AD). In the whole pre-exile literary oeuvre of this Poet of the City these references played an important part. The goal of this paper is to study if it changes with the Ovid's relegation to Pontic Tomis. Tristia Book 1 was written in 8/9 AD when the poet was still travelling to the place of his exile and when the memory of Rome in him was still very strong. pl
dc.subject.pl Owidiusz pl
dc.subject.pl poezja wygnańcza pl
dc.subject.pl Rzym pl
dc.subject.pl Italia pl
dc.subject.pl elegia rzymska pl
dc.subject.en Ovid pl
dc.subject.en exile poetry pl
dc.subject.en Rome pl
dc.subject.en Italy pl
dc.subject.en roman elegy pl
dc.description.number 11 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska