Jagiellonian University Repository

Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949-2011)

Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949-2011)

Show full item record

dc.contributor.author Wysocka, Justyna [USOS104765] pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:56:51Z
dc.date.available 2016-05-12T06:56:51Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25574
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949-2011) pl
dc.title.alternative Oficyna Poetów i Malarzy from London (1949-2011) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-71 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 70-71 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/fff7b5d6-9701-4d96-9258-3d7780c7dce1#page=53 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia działalności wydawniczej Krystyny i Czesława Bednarczyków, którzy po zakończeniu II wojny światowej osiedli w Wielkiej Brytanii i założyli emigracyjne wydawnictwo, Oficynę Poetów i Malarzy, oraz drukarnię, The Poets' and Painters' Press. Autorka stara się dowieść, że polskim wydawcom udało się stworzyć nie tylko niezależną, wielozadaniową instytucję życia literackiego, ale również emigracyjne środowisko kulturalne, zrzeszające artystów oraz pisarzy w Wielkiej Brytanii. Ponadto podkreśla ona trudność, jaką napotyka badacz, próbując sklasyfikować edytorskie przedsięwzięcie Bednarczyków. pl
dc.abstract.en The following paper is an attempt to describe the publishing activity and strategy of Krystyna and Czesław Bednarczyk. They settled down in Great Britain after World War II and founded an émigré publishing house called Oficyna Poetów i Malarzy and a printing company, The Poets' and Painters' Press. The author tries to prove that the publishers managed to create not only the independent, multifunctional institution of Polish literary life but also one of the most prominent cultural centres in the Polish immigrant community which gathered artists and writers. Moreover, she emphasises the difficulties in the classification of their editorial undertaking. pl
dc.subject.pl literatura emigracyjna pl
dc.subject.pl polski ruch wydawniczy na uchodźstwie pl
dc.subject.pl drukarnia emigracyjna pl
dc.subject.pl Poets' and Painters' Press pl
dc.subject.pl Oficyna Poetów i Malarzy pl
dc.subject.pl emigracja powojenna pl
dc.subject.en Polish exile literature pl
dc.subject.en Polish book publishers in exile pl
dc.subject.en émigré printing company pl
dc.subject.en Poets' and Painters' Press pl
dc.subject.en Oficyna Poetów i Malarzy pl
dc.subject.en Polish political diaspora pl
dc.description.number 11 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska