Jagiellonian University Repository

"Cuda" Alice Rohrwacher w świetle teorii heterotopii Michela Foucaulta

pcg.skipToMenu

"Cuda" Alice Rohrwacher w świetle teorii heterotopii Michela Foucaulta

Show full item record

dc.contributor.author Minge, Ada pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:50:19Z
dc.date.available 2016-05-12T06:50:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25571
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Cuda" Alice Rohrwacher w świetle teorii heterotopii Michela Foucaulta pl
dc.title.alternative Alice Rohrwacher's "The wonders" in the light of Michel Foucault's theory of heterotopia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-35 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 35 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/fff7b5d6-9701-4d96-9258-3d7780c7dce1#page=27 pl
dc.abstract.pl Film Alice Rohrwacher pod tytułem Cuda (Le Meraviglie, 2014) można uznać za ilustrację konceptu heterotopii sformułowanego przez Michela Foucaulta w latach sześćdziesiątych, co stanowi jeszcze jeden dowód na to, że jest on we współczesnym kinie jedną z najchętniej podejmowanych idei dotyczących postmodernistycznej przestrzeni w zglobalizowanym świecie. Heterotopia w Cudach dotyczy zarówno poziomów czasowych, jak i relacji przestrzeni rzeczywistej i medialnej. pl
dc.abstract.en Alice Rohrwacher's The Wonders (2014) can be seen as an illustration of the term of heterotopia, as coined by Michel Foucault in the 1960s. Thus, it constitutes, next to such films, as Lost in Translation (2003), Taxi Teheran (2014) or Victoria (2015), yet another proof that heterotopia is one of the most prominent ideas used in the contemporary cinema to represent postmodern space in a globalized world. Heterotopia in The Wonders concerns both the temporal level as well as the relation of reality to its media image. pl
dc.subject.pl heterotopia pl
dc.subject.pl Foucault pl
dc.subject.pl Cuda pl
dc.subject.pl Rohrwacher pl
dc.subject.pl przestrzeń pl
dc.subject.en heterotopia pl
dc.subject.en Foucault pl
dc.subject.en The Wonders pl
dc.subject.en Rohrwacher pl
dc.subject.en space pl
dc.description.number 11 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska