Jagiellonian University Repository

Tekstowa hybryda jako medium pamięci : o "Miedziance : historii znikania" Filipa Springera

Tekstowa hybryda jako medium pamięci : o "Miedziance ...

Show full item record

dc.contributor.author Kosterska, Alicja [USOS96104] pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:44:48Z
dc.date.available 2016-05-12T06:44:48Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25569
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Tekstowa hybryda jako medium pamięci : o "Miedziance : historii znikania" Filipa Springera pl
dc.title.alternative Hybrid text as a cultural memory medium : Filip Springer's "Miedzianka : the story of disappearance" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-26 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 25-26 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/fff7b5d6-9701-4d96-9258-3d7780c7dce1#page=7 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę i interpretację debiutanckiej książki Filipa Springera Miedzianka. Historia znikania za pomocą kategorii tekstowej hybrydy stworzonej przez Grzegorza Grochowskiego. Autorka udowadnia, że Springer, sięgając do środków literackich wypracowanych w ramach modelu literatury "małych ojczyzn" oraz schematu reportażu śledczego, zaburza jednoznaczny status dyskursywny swojej wypowiedzi. Ze względu na hybrydyczny charakter Miedzianka... staje się medium pamięci kulturowej nie w sensie zewnętrznego nośnika, w którym zdeponowane zostają pewne treści, ale raczej w sensie nosiciela czy miejsca wytwarzania modeli pamięci. pl
dc.abstract.en The article concerns Filip Springer's first work Miedzianka. The Story of Disappearance. The author does an analysis and interpretation of mentioned book using Grzegorz Grochowski's concept of hybrid text. The aim of the following paper is to indicate function that Miedzianka... as a memory medium performs - not an illustration but a point of discourse creation - and means developed within fictional and non-fictional literature, inevitable for realization of its tasks. pl
dc.subject.pl pamięć pl
dc.subject.pl hybryda tekstowa pl
dc.subject.pl literatura "małych ojczyzn" pl
dc.subject.pl reportaż śledczy pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en hybrid text pl
dc.subject.en "little fatherlands" pl
dc.subject.en investigative journalism pl
dc.description.number 11 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska