Jagiellonian University Repository

Echokardiograficzne badanie przezklatkowe u dorosłych - wytyczne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

pcg.skipToMenu

Echokardiograficzne badanie przezklatkowe u dorosłych - wytyczne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Show full item record

dc.contributor.author Lipiec, Piotr pl
dc.contributor.author Bąk, Janusz pl
dc.contributor.author Braksator, Wojciech pl
dc.contributor.author Fijałkowski, Marcin pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Gąsior, Zbigniew pl
dc.contributor.author Kasprzak, Jarosław D. pl
dc.contributor.author Klisiewicz, Anna pl
dc.contributor.author Kowalski, Mirosław pl
dc.contributor.author Kukulski, Tomasz pl
dc.contributor.author Mizia-Stec, Katarzyna pl
dc.contributor.author Płońska-Gościniak, Edyta pl
dc.contributor.author Pruszczyk, Piotr pl
dc.contributor.author Sobkowicz, Bożena pl
dc.contributor.author Szymański, Piotr pl
dc.contributor.author Szyszka, Andrzej pl
dc.contributor.author Trojnarska, Olga pl
dc.contributor.author Wysokiński, Andrzej pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-12-02T09:44:59Z pl
dc.date.available 2020-12-02T09:44:59Z pl
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255695
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Echokardiograficzne badanie przezklatkowe u dorosłych - wytyczne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pl
dc.title.alternative Transthoracic echocardiography in adults - guidelines of the Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 488-493 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/11672 pl
dc.description.volume 76 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2018.0051 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-10 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88157
dc.cm.date 2020-12-02
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa