Jagiellonian University Repository

Lwów : miasto uczonych w twórczości Bartłomieja Paprockiego (1543-1614)

pcg.skipToMenu

Lwów : miasto uczonych w twórczości Bartłomieja Paprockiego (1543-1614)

Show full item record

dc.contributor.author Kurak, Ewa [USOS78296] pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:10:44Z
dc.date.available 2016-05-12T06:10:44Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25553
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Lwów : miasto uczonych w twórczości Bartłomieja Paprockiego (1543-1614) pl
dc.title.alternative Lviv : the city of scholars in Bartholomew Paprocki's works pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-80 pl
dc.description.additional Bibliogr. 76-80 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b#page=51 pl
dc.abstract.pl Na kartach dzieł staropolskiego heraldyka Bartłomieja Paprockiego (1543-1614) odnaleźć można informacje o Lwowie jako mieście uczonych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, na ile opinia ta mieści się w ramach toposu literackiego, a na ile znajduje ona pokrycie w źródłach. Warto odnotować, iż ów pogląd Paprockiego został doceniony i powielony w dziele autorstwa Aleksandra Gwagnina Kronika Sarmacyey Europskiey. Polityka miejska przedstawiona przez Bartłomieja Paprockiego w jego dziełach została porównana z działalnością rajców innych miast z okresu XV-XVII wieku. Ponadto, w artykule starano się wskazać źródła, z których heraldyk mógł czerpać swoje informacje o Lwowie jako mieście uczonych. pl
dc.abstract.en In works of the OldPolish heraldry researcher Bartłomiej Paprocki (1543-1614) we can find information about Lviv as a city of scholars. The article is an attempt to show to what extent this opinion fits within the literary topos and to what extent it was recorded in the sources. It is also worth noting that this view of Paprocki was replicated by Alexander Gwagnin in his work titled Kronika Sarmacyey Europskiey (The Chronicle of European Sarmatia). Urban policy presented by B. Paprocki in his works was compared with the activity of other city councils from the period of 16-17th centuries. Additionally, this article attempts to identify the sources from which Paprocki could draw the information about Lviv as a city of scholars. pl
dc.subject.pl Bartłomiej Paprocki pl
dc.subject.pl Lwów pl
dc.subject.pl XVI wiek pl
dc.subject.pl rada miasta pl
dc.subject.en Bartholomew Paprocki pl
dc.subject.en Lviv pl
dc.subject.en 16th century pl
dc.subject.en city council pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska