Jagiellonian University Repository

"Europejka, obywatelka Danii, wieczna Żydówka, dzielna Polka" : o języku i tożsamości w twórczości Janiny Katz

"Europejka, obywatelka Danii, wieczna Żydówka, dzielna ...

Show full item record

dc.contributor.author Grzemska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:07:23Z
dc.date.available 2016-05-12T06:07:23Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25549
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Europejka, obywatelka Danii, wieczna Żydówka, dzielna Polka" : o języku i tożsamości w twórczości Janiny Katz pl
dc.title.alternative "European, Denmark citizen, eternal Jew, brave Pole" : on language and identity in works of Janina Katz pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-50 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 49-50 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b#page=39 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy poetyckiej, prozatorskiej i translatorskiej twórczości Janiny Katz. Artystyczna działalność autorki między innymi takich utworów, jak Moje życie barbarzyńcy, Pucka, Opowieści dla Abrama, Powrót do jabłek, oraz tłumaczki literatury polskiej na język duński stanowi obszar odzwierciedlający w szczególnie interesujący sposób problematykę granic języka, granicznych doświadczeń pisarki, a także jej transgranicznej czy też pogranicznej europejskiej biografii. W analizie twórczości Katz na uwagę zasługuje powiązanie problemu granic wypowiadalności losu żydowskiego everymana (na podstawie znanych scenariuszy ocaleń od Zagłady) z narracją o traumatogennych międzypokoleniowych relacjach rozpatrywanych w perspektywie postpamięci. Towarzyszą temu także interesujące opowieści o rzeczach, przedmiotach, pamiątkach rodzinnych, fotografiach, będące niejako ukrytą wersją niewyrażalnej biografii pisarki. pl
dc.abstract.en The object of my analysis is regarding the poetic, prose and translation works of Janina Katz. Artistic activity of the author of such works as Pucka, Opowieści dla Abrama (Stories for Abram), Powrót do jabłek (Return to Apples), and translator of Polish literature into Danish, presents in a particularly interesting way issues of border of the tongue, border experience, as well as cross-border or uniquely frontier European biography of Janina Katz. pl
dc.subject.pl doświadczenie graniczne pl
dc.subject.pl tożsamość żydowska pl
dc.subject.pl transgraniczna biografia pl
dc.subject.pl materialność pl
dc.subject.en border experience pl
dc.subject.en Jewish identity pl
dc.subject.en cross-border biography pl
dc.subject.en materiality pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska