Jagiellonian University Repository

Pielgrzymka do ojczyzny : Horsta Bienka powrót do Gliwic

Pielgrzymka do ojczyzny : Horsta Bienka powrót do Gliwic

Show full item record

dc.contributor.author Kuchowicz, Katarzyna [USOS110897] pl
dc.date.accessioned 2016-05-12T05:55:49Z
dc.date.available 2016-05-12T05:55:49Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25547
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pielgrzymka do ojczyzny : Horsta Bienka powrót do Gliwic pl
dc.title.alternative Pilgrimage to homeland : Horst Bienek's return to Gliwice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-38 pl
dc.description.additional Bibliogr. 37-38 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b#page=25 pl
dc.abstract.pl W artykule zwrócono uwagę, że wieloletnia tułaczka Horsta Bienka i niemożność znalezienia "własnego" miejsca skłania do spojrzenia na biografię artysty jako peregrynację do świętej, śląskiej ziemi. Traktowanie Bienka jako pielgrzyma wynika z szeregu doświadczeń religijnych, które kształtowały pisarza w okresie nastoletnim. Punktem węzłowym artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wyczekiwana przez czterdzieści lat pielgrzymka do rodzinnego miasta przyniosła artyście spełnienie. Na podstawie analizy fragmentów autobiograficznej twórczości pisarza autorka stara się prześledzić sposób jego rozstania się z rodzinnymi Gliwicami oraz opisać charakter jego wędrówki, próbując rozstrzygnąć, czy skończyła się ona osiągnięciem upragnionego celu, czy może pisarz pozostał pielgrzymem, poszukującym drogi do serca górnośląskiej prowincji. pl
dc.abstract.en In the article, a long-term wandering and the inability of the main character - Bienek to find his "own" place on earth was a way to show the biography of the artist as a parallel to a pilgrimage to the holy land of Silesia. Treating Bienek as a pilgrim comes from a series of his religious experiences that shaped the author during his adolescence. The focal point of the article was to find an answer to the following question: Did the pilgrimage to his hometown, after 40 years, bring him a fulfillment? By analysing the autobiographical fragments of Bienek's works, I tried to present his departure from his hometown - Gliwice and decide on the nature of his wandering. Did the wandering end up successfully? Or perhaps the writer remained a pilgrim, searching for the best way to get to the heart of the Upper Silesia? pl
dc.subject.pl Bienek pl
dc.subject.pl Śląsk pl
dc.subject.pl pielgrzymka pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.en Bienek pl
dc.subject.en Silesia pl
dc.subject.en pilgrimage pl
dc.subject.en identity pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska