Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pielgrzymka do ojczyzny : Horsta Bienka powrót do GliwicAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kuchowicz Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kuchowicz Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kuchowicz Katarzyna