Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu ...

Show full item record

dc.date.accessioned 2016-05-12T05:44:37Z
dc.date.available 2016-05-12T05:44:37Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25542
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/e595b560-cc39-44f1-af32-5fe9a175d88b pl
dc.description.number 10 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.contributor.serieseditor Lubecki, Marcin [USOS11041] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska