Jagiellonian University Repository

Nadzwyczajne złagodzenie kary sprawcy przestępstwa zagrożonego sankcją kumulatywną

pcg.skipToMenu

Nadzwyczajne złagodzenie kary sprawcy przestępstwa zagrożonego sankcją kumulatywną

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa