Jagiellonian University Repository

O zgodności z Konstytucją odwołania wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) przez radę gminy (Prezesa Rady Ministrów lub z jego upoważnienia przez wojewodę) w sytuacji skazania osób piastujących te urzędy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

pcg.skipToMenu

O zgodności z Konstytucją odwołania wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) przez radę gminy (Prezesa Rady Ministrów lub z jego upoważnienia przez wojewodę) w sytuacji skazania osób piastujących te urzędy prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

Bibliographic description

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)