Jagiellonian University Repository

Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House : Nea Paphos 2006

pcg.skipToMenu

Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House : Nea Paphos 2006

Show full item record

dc.contributor.author Papuci-Władyka, Ewdoksia [SAP11009167] pl
dc.date.accessioned 2020-11-30T07:01:13Z
dc.date.available 2020-11-30T07:01:13Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1234-5415 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255156
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House : Nea Paphos 2006 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 524-527 pl
dc.identifier.weblink https://pcma.uw.edu.pl/wp-content/uploads/pam/PAM_2006_XVIII/552.pdf pl
dc.description.volume 18 pl
dc.identifier.eissn 2083-537X pl
dc.title.journal Polish Archaeology in the Mediterranean pl
dc.title.volume Reports 2006 pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-11-30 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa