Jagiellonian University Repository

Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem

pcg.skipToMenu

Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem

Show full item record

dc.contributor.author Gronek, Agnieszka [SAP11018801] pl
dc.contributor.editor Macios, Dominika Maria pl
dc.contributor.editor Piecyk, Magdalena Anna pl
dc.contributor.editor Tsymbalista, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-11-26T17:52:50Z
dc.date.available 2020-11-26T17:52:50Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255032
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mieczysława Gębarowicza badania nad ukraińskim ikonostasem pl
dc.title.alternative The research on Ukrainian iconostasis by Mieczysław Gębarowicz pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Ostrawa : Ostravská Universita pl
dc.pubinfo : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata pl
dc.pubinfo : Muzeum w Nowym Sączu pl
dc.description.physical 72-89 pl
dc.description.additional Bibliogr. ukraińskiego ikonostasu oprac. przez Mieczysława Gębarowicza na s. 79-83 pl
dc.identifier.weblink http://seriesbyzantina.eu/wp-content/uploads/2020/10/PDF.pdf pl
dc.subject.pl ikonostas pl
dc.subject.pl sztuka cerkiewna pl
dc.subject.pl Mieczysław Gębarowicz pl
dc.subject.en iconostasis pl
dc.subject.en ortodox church art pl
dc.subject.en Mieczyslaw Gebarowicz pl
dc.description.series Series Byzantina. Miscelanea; vol. 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-956575-4-2 pl
dc.title.container Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich : materiały dyskusyjne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-26 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project IRP 201820 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztuce pl
dc.publisher.ministerial Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa