Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Search for $t\bar{t}$ resonances in fully hadronic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2945
Gil Damian
Pałka Marek
Richter-Wąs Elżbieta

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2945
Gil Damian
Pałka Marek
Richter-Wąs Elżbieta

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Współautorami artykułu są członkowie ATLAS Collaboration w liczbie 2945
Gil Damian
Pałka Marek
Richter-Wąs Elżbieta