Jagiellonian University Repository

Rzeźba południowych stoków Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) pomiędzy Howerlą a Turkułem

pcg.skipToMenu

Rzeźba południowych stoków Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) pomiędzy Howerlą a Turkułem

Show full item record

dc.contributor.author Kłapyta, Piotr [SAP14010112] pl
dc.contributor.editor Troll, Mateusz [SAP11215685] pl
dc.date.accessioned 2020-11-26T09:20:24Z
dc.date.available 2020-11-26T09:20:24Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-17-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254964
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rzeźba południowych stoków Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) pomiędzy Howerlą a Turkułem pl
dc.title.alternative The geomorphology of the southern slopes of the Chornohora range (the Ukrainian Carpathian Mountains) between Howerla and Turkul pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 27-46 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 42-44, streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000096&notka=VHJvbGwgTS4gKHJlZC4pLCAyMDA2LCA8Qj5DemFybm9ob3JhLiBQcnp5cm9kYSBpIGN6bH1vd2llazwvQj4sIElHaUdQIFVKLCBLcmFrb313 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000096?&page=rok pl
dc.subject.pl Czarnohora pl
dc.subject.pl flisz pl
dc.subject.pl rzeźba osuwiskowa pl
dc.subject.pl Karpaty Wschodnie pl
dc.subject.en Chornohora pl
dc.subject.en flysch pl
dc.subject.en landslide relief pl
dc.subject.en Eastern Carpathian Mountains pl
dc.title.container Czarnohora : przyroda i człowiek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa