Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The significance of low-frequency interferometric ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Rożko, K.
Kijak, J.
Chyży Krzysztof
Lewandowski, W.
Shimwell, T.
Sridhar, S. S.
Curyło, M.
Krankowski, A.
Błaszkiewicz, L.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rożko, K.
Kijak, J.
Chyży Krzysztof
Lewandowski, W.
Shimwell, T.
Sridhar, S. S.
Curyło, M.
Krankowski, A.
Błaszkiewicz, L.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Rożko, K.
Kijak, J.
Chyży Krzysztof
Lewandowski, W.
Shimwell, T.
Sridhar, S. S.
Curyło, M.
Krankowski, A.
Błaszkiewicz, L.