Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Trembecki Stanisław (prawd. 1739-1812)Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Zarych, Elżbieta
Węgrzyn Iwona

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Zarych, Elżbieta
Węgrzyn Iwona

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Zarych, Elżbieta
Węgrzyn Iwona