Jagiellonian University Repository

Przedmowa

pcg.skipToMenu

Przedmowa

Show full item record

dc.contributor.author Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.contributor.editor Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.date.accessioned 2020-11-25T08:30:19Z
dc.date.available 2020-11-25T08:30:19Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-88424-40-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-40-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254721
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przedmowa pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 9-11 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000092?&page=rok pl
dc.title.container Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 122 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa