Jagiellonian University Repository

Factors Effecting the Housing Market

pcg.skipToMenu

Factors Effecting the Housing Market

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Ipek, Bahadir pl
dc.date.accessioned 2020-11-24T22:33:07Z
dc.date.available 2020-11-24T22:33:07Z
dc.date.submitted 2020-11-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254708
dc.language eng pl
dc.title Factors Effecting the Housing Market pl
dc.title.alternative Czynniki wpływające na rynek mieszkaniowy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy opisano rynek mieszkaniowy w Turcji. W pracy badawczej omówiono potencjalny popyt na mieszkania i obecną podaż. Przeanalizowano dane wtórne dotyczące konsumpcji mieszkaniowej. Stwierdzono, że istnieje niewielka luka między podażą mieszkań a popytem mieszkaniowym. Istotną rolę w funkcjonowaniu rynku mieszkaniowego odgrywa bankowe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych i hipotecznych. Turcja stała się popularnym kierunkiem obejmowanym już nie tylko w celach turystycznych, ale także w celach mieszkaniowych. Infrastruktura, bezpieczeństwo i środowisko stworzyły ogromne możliwości dla rynku mieszkaniowego. Praca ta dostarcza informacji uczestnikom rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego w Turcji. pl
dc.abstract.en In this study the housing market in Turkey had been described. The potential demand for houses and present supply has been discussed in this research work. The secondary data related to consumption of housing had been analyzed. It is found that there is small gap between the housing supply and housing demand. The bank interest rate on home loans and mortgage loans play a vital role in performance of housing market. Turkey had become a global destination for housing market and it had same brand image like global tourism spot. The facilities, security and environment had created abundant opportunity for housing market. This study provides insights for marketers in housing industry with specific relevance to Turkey housing market. pl
dc.subject.pl rynek mieszkaniowy, popyt na mieszkania, programy mieszkaniowe, podaż mieszkań, nieruchomości pl
dc.subject.en Housing market, housing demand, housing schemes, housing supply, and housing pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141147-258947 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy Business and Finance Management pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)