Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

TiO2-coated EP as a floating photocatalyst for water ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Długosz Maciej
Waś-Mrozek Joanna
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Długosz Maciej
Waś-Mrozek Joanna
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Długosz Maciej
Waś-Mrozek Joanna
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria