Jagiellonian University Repository

Nadal użytkownik czy może już prosument? : biblioteka w kulturze konwergencji

pcg.skipToMenu

Nadal użytkownik czy może już prosument? : biblioteka w kulturze konwergencji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0