Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Reworked nannofossils from the Lower Miocene deposits in the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Poland)

Reworked nannofossils from the Lower Miocene deposits ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Oszczypko-Clowes, Marta [SAP11017382] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T11:41:14Z
dc.date.available 2016-05-11T11:41:14Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1335-0552 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25464
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Reworked nannofossils from the Lower Miocene deposits in the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 407-421, [3] pl
dc.identifier.weblink http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-5/article-611/ pl
dc.abstract.en Studies, based on calcareous nannofossils, proved that the level of reworked microfossils had so far been underestimated. More recently detailed quantitative studies of calcareous nannoplankton of the Magura, Malcov, Zawada and Kremna formations from the Magura Nappe in Poland documented a degree of nannofossil recycling among those formations. In the Late Eocene–Early Oligocene pelagic Leluchów Marl Member of the Malcov Formation the level of redeposition is very low (0–3.80 %), however, in the flysch deposits of the Malcov Formation reworking increased to 31.4 %. Late Oligocene through Early Miocene “molasse” type deposits of the Zawada and Kremna formations contain 43.7–69.0 % of reworked nannofossils. Quantitative analyses of the reworked assemblages confirmed the domination of Paleogene nannofossil species over Cretaceous ones. The most abundant, reworked assemblages belong to the Early–Middle Eocene age. pl
dc.subject.en stratigraphy pl
dc.subject.en calcareous nannoplankton pl
dc.subject.en reworked specimens pl
dc.subject.en Paleogene-Lower Neogene pl
dc.subject.en Outer Western Carpathians pl
dc.subject.en Magura Succession pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10096-012-0032-4 pl
dc.identifier.eissn 1336-8052 pl
dc.title.journal Geologica Carpathica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach