Jagiellonian University Repository

Three questions on autonomy and labour theory of value

pcg.skipToMenu

Three questions on autonomy and labour theory of value

Show full item record

dc.contributor.author Sowa, Jan [SAP11018698] pl
dc.date.accessioned 2020-11-24T10:42:42Z
dc.date.available 2020-11-24T10:42:42Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254641
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Three questions on autonomy and labour theory of value pl
dc.title.alternative Trzy pytania o autonomię i teorię wartości opartej na pracy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-154 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/5398 pl
dc.description.number 2 (16) pl
dc.identifier.doi 10.14746/prt.2015.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2081-8130 pl
dc.title.journal Praktyka Teoretyczna pl
dc.title.volume Akumulacja przez wywłaszczenie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa