Jagiellonian University Repository

Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2007 z uzupełnieniami za lata poprzednie

pcg.skipToMenu

Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2007 z uzupełnieniami za lata poprzednie

Show full item record

dc.contributor.author Ozga, Janina [SAP11004863] pl
dc.date.accessioned 2020-11-24T09:56:00Z
dc.date.available 2020-11-24T09:56:00Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254636
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2007 z uzupełnieniami za lata poprzednie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-346 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/96504 pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.publication 4,85 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-24 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Bibliography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa