Jagiellonian University Repository

Tales z Miletu o wodzie

pcg.skipToMenu

Tales z Miletu o wodzie

Show full item record

dc.contributor.author Legutko, Ryszard [SAP11007910] pl
dc.date.accessioned 2020-11-24T06:10:50Z
dc.date.available 2020-11-24T06:10:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2082-7539 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254615
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode *
dc.title Tales z Miletu o wodzie pl
dc.title.alternative Thales on Water pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-89 pl
dc.identifier.weblink http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Peitho-8-2017-04_Legutko.pdf pl
dc.abstract.pl Teza o wodzie jest bodaj najbardziej znanym poglądem Talesa, a dla wielu jedynym, jaki z jego imieniem bywa kojarzony. Jak jednak dokładnie brzmi ta teza, nie jest wcale jasne. Jeszcze mniej jasne jest jej uzasadnienie. Zwykle traktuje się Talesa jako myśliciela, u którego filozofowanie nie miało jeszcze formy wystarczająco refleksyjnej, a więc część wskazanego problemu ze zrozumieniem głównej tezy - poza oczywistym brakiem dostępu do tekstu źródłowego - bierze się z relatywnie niskiego poziomu świadomości filozoficznej autora z Miletu. Być może tak istotnie jest. Ale dostępne świadectwa pozwalają na pewne przybliżenia intuicji pierwszego filozofa. Poniższy tekst jest próbą dokonania takich przybliżeń. pl
dc.abstract.en The paper attempts to reconstruct Thales’ argument about water, which is rightly considered to be the core of his philosophy of nature. It consists of two separate arguments - one biological and the other physical - which ascribe to water two different functions: in the first case, it is a source of life on the earth or, in another version, a source of life of the earth in its entirety; in the second case, it is something that supports the earth in its stationary position in the cosmos. These two arguments indicate that Thales’ notion of water was meant to answer more than just one question about nature. This, in turn, might justify the use of the concept of arche, which Aristotle attributed to the Ionian philosophers, even though Thales had obviously never used the term. The concept may somehow accurately render Thales’ more general view of water. It should be noted, however, that if the term arche can be applied to Thales’ views, then it is only in the sense related to the “coming-to-be”. Thales’ arguments did not apply - contrary to what some doxographers said and what certain scholars still maintain - to the question of the end, or perishing of physical things, the problem taken up only by later Ionians. To put it differently, Thales never claimed that the physical things which die or undergo destruction change into water. pl
dc.subject.en arche pl
dc.subject.en Ionian philosophy of nature pl
dc.subject.en water as arche pl
dc.subject.en coming-to-be and perishing pl
dc.subject.en nature pl
dc.description.number 1 (8) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2300-9004 pl
dc.title.journal Peitho pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0