Jagiellonian University Repository

Platon 2.0

Platon 2.0

Show full item record

dc.contributor.author Galon, Maksymilian [USOS7592] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T11:31:22Z
dc.date.available 2016-05-11T11:31:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25459
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Platon 2.0 pl
dc.title.alternative Plato 2.0 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-87 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 87 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/11d092ed-8481-49dd-b7c4-6594b1778abc#page=79 pl
dc.abstract.pl Czy Platon miał rację? Spór pomiędzy Arystotelesem i Platonem jest nierozstrzygalny, jednak raz przeważają argumenty jednej, a raz drugiej strony. Czy informatyka pomoże tym razem Platonowi? pl
dc.abstract.en Was Plato right? The dispute between Aristotle and Plato is undecidable but once the arguments of the former dominate and some other time those of the latter. Can computer science help Plato this time? pl
dc.subject.pl Platon 2.0 pl
dc.subject.pl świat idei pl
dc.subject.pl metafora jaskini pl
dc.subject.en Plato pl
dc.subject.en the world of ideas pl
dc.subject.en allegory of the cave pl
dc.description.number 9 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska