Jagiellonian University Repository

Bibliografia publikacji i opracowań wykonanych na podstawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej w latach 1964-2003

pcg.skipToMenu

Bibliografia publikacji i opracowań wykonanych na podstawie danych ze stacji naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej w latach 1964-2003

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa