Jagiellonian University Repository

"Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka" : muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie "III Symfonii na alt i orkiestrę"

pcg.skipToMenu

"Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka" : muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie "III Symfonii na alt i orkiestrę"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa