Jagiellonian University Repository

"Nos haec miramur" : curiositas w epigramatach Jana Kochanowskiego

pcg.skipToMenu

"Nos haec miramur" : curiositas w epigramatach Jana Kochanowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Buszewicz, Elwira [SAP11013212] pl
dc.date.accessioned 2020-11-20T15:41:31Z
dc.date.available 2020-11-20T15:41:31Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0031-0514 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254512
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Nos haec miramur" : curiositas w epigramatach Jana Kochanowskiego pl
dc.title.alternative "Nos haec miramur" : curiositas in Jan Kochanowski’s epigrams pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-108 pl
dc.identifier.weblink http://pamietnik-literacki.pl/wp-content/uploads/2020/07/7-Buszewicz.pdf pl
dc.abstract.pl Autorka artykułu zwraca uwagę na dwa aspekty curiositas w epigramatach polskich i łacińskich Jana Kochanowskiego. Przejawia się w nich zdziwienie, które można by nazwać humanistycznym; w wyniku tego zdziwienia miłośnik i znawca literatury uświadamia sobie wielopłaszczyznowość i zagadkowość jej obrazowania, uobecniania i symbolizowania. Zdziwienie to nasila się, jeśli spróbuje się udosłownić metaforę. W tym kontekście inerpretowane są dwa epigramaty: "Foricenium 45", adresowane do Mikołaja Radziwiłła, oraz "Foricenium 5”, opiewające dziewczęta weneckie. Drugi wymiar curiositas to zjawiska osobliwe umieszczone w zbiorach epigramatycznych Kochanowskiego. Jako przykład wybrana została fraszka "Na Ślasę" (I 95), przedstawiająca możliwość zastosowania monstrualnego nosa jako zegara słonecznego. W trakcie analizy omówiono źródło (przypisywany Trajanowi epigramat z "Antologii greckiej") oraz konteksty kulturowe tego utworu. pl
dc.abstract.en Attention of the author of the paper is focused on two aspects of curiositas in Jan Kochanowski’s Polish and Latin epigrams. The pieces manifest curiosity that can be called humanistic as in its effect literature specialist and lover realises the literature’s multiple planes, mysteriousness of its imagery, personalisation and symbolism. The curiosity strengthens when the metaphor is made verbatim. In this context, the author interprets two epigrams, namely Foricenium 45 addressed to Mikołaj Radziwiłł and Foricenium 5 that describes Venetian girls. The second dimension of curiositas comprises the peculiar phenomena found in Kochanowski’s collections of epigrams. The trifle Na Ślasę (To Mr. Ślasa, I 95), presenting a possibility of using a monstrous nose as a sundial, is chosen as an example. The analysis also includes the source (an epigram ascribed to Trajan from Antologia grecka áA Greek Anthologyñ) and cultural contexts of the piece. pl
dc.description.volume 111 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.18318/pl.2020.2.7 pl
dc.identifier.eissn 2719-5376 pl
dc.title.journal Pamiętnik Literacki pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)