Jagiellonian University Repository

Celując w czerniaka

Celując w czerniaka

Show full item record

dc.contributor.author Pokrywka, Małgorzata [SAP20014506] pl
dc.contributor.author Lityńska, Anna [SAP11006055] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T11:10:35Z
dc.date.available 2016-05-11T11:10:35Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0324-833X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25450
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Celując w czerniaka pl
dc.title.alternative Targeting the melanoma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.pbkom.eu/sites/default/files/artykulydo2012/CELUJ%C4%84C%20W%20CZERNIAKA.pdf pl
dc.abstract.pl Czerniak należy do najbardziej złośliwych nowotworów człowieka, a liczba zachorowań na ten typ nowotworu wzrasta na świecie w zastraszającym tempie. Komórki czerniaka charakteryzują się wyjątkową opornością na stosowane obecnie metody leczenia. Badania z ostatnich lat przyczyniły się do lepszego poznania i zrozumienia biologii nowotworu i otwarły drogę nowym terapiom celowanym. Obecnie wiele czynników znajduje się we wczesnych fazach badań klinicznych, część z nich osiągnęła już III fazę, a w sierpniu 2011 rokuFDA zaaprobowała nowy lek do walki z czerniakiem - Wemurafenib (PLX4032). Artykuł stanowi przegląd najważniejszych białek, szlaków i sieci sygnalizacyjnych zaangażowanych w rozwój i progresję czerniaka, ze szczególnym uwzględnieniem elementów będących najbardziej obiecującymi celami dla terapii antynowotworowej. pl
dc.abstract.en Melanoma is one of the most aggressive human cancers. Its cells are inevitably resistant to conventional therapies. In recent years, better understanding of melanoma biology, has led to the development of a number of new potential therapeutic agents. Many of these compounds are being tested in early phase of clinical trials, some have already reach phase III. In August 2011 the FDA approved a new drug - Wemurafenib (PLX4032) to treatment unresectable and/or metastatic melanoma. The current article is an overview of the major proteins, signaling pathways and networks involved in the development and progression of melanoma, with particular emphasis on elements that are the most promising targets for anticancer therapy. pl
dc.subject.pl czerniak pl
dc.subject.pl terapia celowana pl
dc.subject.pl przerzuty czerniaka pl
dc.subject.en melanoma pl
dc.subject.en targeted therapy pl
dc.subject.en metatasis pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2080-2218 pl
dc.title.journal Postępy Biologii Komórki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)