Jagiellonian University Repository

Stosunek Patriarchatu Moskiewskiego do zagadnień wojny i pokoju w świetle "Podstaw nauki społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej"

pcg.skipToMenu

Stosunek Patriarchatu Moskiewskiego do zagadnień wojny i pokoju w świetle "Podstaw nauki społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa