Jagiellonian University Repository

Opinie : w sprawie decyzji Rady Europejskiej z 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji

pcg.skipToMenu

Opinie : w sprawie decyzji Rady Europejskiej z 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji

Show full item record

dc.contributor.author Nowak-Far, Artur pl
dc.contributor.author Mik, Cezary pl
dc.contributor.author Kubuj, Katarzyna pl
dc.contributor.author Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.date.accessioned 2020-11-19T14:27:29Z
dc.date.available 2020-11-19T14:27:29Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-5502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254414
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Opinie : w sprawie decyzji Rady Europejskiej z 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji pl
dc.title.alternative Opinions : on the decision of the European Council of 16-17 December 2010 amending Article 136 of the treaty on the functioning of the European Union, particularly in relation to the procedure of establishing it within the EU and the procedure for its ratification pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-176 pl
dc.description.additional Autorzy opinii: 1. Artur Nowak-Far s. 147, 2. Cezary Mik s. 152, 3. Katarzyna Kubuj s. 160, 4. Piotr Czarny s. 164, 5. Cezary Mik s. 171. pl
dc.identifier.weblink http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/E4C185D6BFB8423BC1257A0C00395202/%24File/ps109.pdf#page=147 pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 2 (109) pl
dc.title.journal Przegląd Sejmowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)