Jagiellonian University Repository

"Stupid fucking white man"? : antropologiczne ujęcie przemiany wewnętrznej głównego bohatera "Truposza" (1995) Jima Jarmuscha

pcg.skipToMenu

"Stupid fucking white man"? : antropologiczne ujęcie przemiany wewnętrznej głównego bohatera "Truposza" (1995) Jima Jarmuscha

Show full item record

dc.contributor.author Kwiatkowski, Fryderyk [USOS99679] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T10:24:41Z
dc.date.available 2016-05-11T10:24:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25434
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Stupid fucking white man"? : antropologiczne ujęcie przemiany wewnętrznej głównego bohatera "Truposza" (1995) Jima Jarmuscha pl
dc.title.alternative "Stupid fucking white man?" : anthropological approach to main character's transformation in Jim Jarmusch's "Dead man" (1995) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-154 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 153-154 pl
dc.identifier.weblink http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-num-8nowy.pdf#page=137 pl
dc.abstract.pl Autor prezentuje uniwersalny opis najważniejszych etapów rytuału inicjacyjnego i odnajduje ich odpowiedniki w duchowej i światopoglądowej przemianie głównego bohatera filmu Truposz (Jim Jarmusch, 1995). Posługuje się teorią trójdzielnej struktury obrzędu przejścia Victora Turnera, aby przedstawić "procesualny" charakter owej metamorfozy. Ponadto artykuł ukazuje, że duchowa ewolucja bohatera nie wiąże się tylko ze zmianą światopoglądu. Stanowi ona również przygotowanie do pięknego umierania. W zakończeniu autor umieszcza film Jarmuscha w kontekście rozmaitych zjawisk ukazujących wypieranie śmierci z przestrzeni społecznej i kulturowej. W ten sposób przedstawia oryginalność obrazu umierania w analizowanym utworze. pl
dc.abstract.en The article presents a universal description of basic stages in the initiation ritual and finds its equivalents in the spiritual and the world-view metamorphosis which the main character in Dead Man (Jim Jarmusch, 1995) goes through. Victor Turner's concept of the rite's of passage tripartite structure is used to demonstrate the gradual aspect of these very changes. Moreover, it is argued that these spiritual changes are not limited to the protagonist’s beliefs and opinions. They are also a preparation to a beautiful death. In conclusion, Jarmusch's film is presented in the context of various phenomen a, which illustrates how death is eliminated from social and cultural space. Hence, the article demonstrates the originality of the film, which is strongly connected with the unique image of dying. pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl śmierć pl
dc.subject.pl ponowoczesność pl
dc.subject.pl rytuał inicjacyjny pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en death pl
dc.subject.en postmodernism pl
dc.subject.en rite de passage pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska