Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Der Kampf der Zensur gegen die antisemitische Propaganda in der polnisch-, tschechisch- und deutschsprachigen Presse der Donaumonarchie zur Jahrhundertwende

Der Kampf der Zensur gegen die antisemitische ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Dziadzio, Andrzej [SAP11012330] pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T10:18:38Z
dc.date.available 2016-05-11T10:18:38Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-3-7001-7366-3 pl
dc.identifier.issn 2221-8890 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25430
dc.language ger pl
dc.title Der Kampf der Zensur gegen die antisemitische Propaganda in der polnisch-, tschechisch- und deutschsprachigen Presse der Donaumonarchie zur Jahrhundertwende pl
dc.title.alternative Censorship against the anti-Semitic propaganda in Polish-, Czech- and German-language press in the Habsburg Monarchy in the late 19th and early 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 237-249 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 249 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.1553/BRGOE2012-2s237 pl
dc.identifier.eissn 2224-4905 pl
dc.identifier.eisbn 978-3-7001-7349-6 pl
dc.title.journal Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs pl
dc.language.container ger pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach