Jagiellonian University Repository

Opinie : w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego

pcg.skipToMenu

Opinie : w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego

Show full item record

dc.contributor.author Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.contributor.author Kubuj, Katarzyna pl
dc.contributor.author Skotnicki, Krzysztof pl
dc.contributor.author Szmyt, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-11-18T11:52:34Z
dc.date.available 2020-11-18T11:52:34Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1230-5502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254178
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Opinie : w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego pl
dc.title.alternative Opinions : on the legal validity and enforceability of the decision of the Marshal of the Sejm declaring the expiry of the Deputy’s mandate pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 131-153 pl
dc.description.additional Autorzy opinii: 1. Piotr Czarny s. 131, 2. Katarzyna Kubuj s. 139, 3. Krzysztof Skotnicki s. 147, 4. Andrzej Szmyt s. 151. pl
dc.identifier.weblink http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/46565D190D062D49C125799D0030F5E4/%24File/ps107.pdf#page=131 pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 6 (107) pl
dc.title.journal Przegląd Sejmowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)