Jagiellonian University Repository

Poetyka epifanii Jamesa Joyce'a na przykładzie "Modlitwy"

Poetyka epifanii Jamesa Joyce'a na przykładzie "Modlitwy"

Show full item record

dc.contributor.author Kozłowski, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-05-11T09:31:15Z
dc.date.available 2016-05-11T09:31:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25416
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Poetyka epifanii Jamesa Joyce'a na przykładzie "Modlitwy" pl
dc.title.alternative Poetics of epiphany in James Joyce's poem "A prayer" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-36 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 35-36 pl
dc.identifier.weblink http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-num-8nowy.pdf#page=21 pl
dc.abstract.pl Autor analizuje liryk Jamesa Joyce'a pt. Modlitwa w kontekście epifanii jako głównej kategorii estetycznej i filozoficznej w literaturze nowoczesnej. Epifania okazuje sie nagłym i ulotnym wejrzeniem w istotę rzeczy. Epifaniczna wizja wyłania się z asocjacyjnej koincydencji prozaicznych obrazów lub sytuacji. Język dyskursywno-pojęciowy okazuje się niewystarczający, by wyrazić epifaniczne doświadczenie. Tylko mowa poetycka pozwala wyrazić istotę rzeczy. Epifaniczne doświadczenie ostatecznie prowadzi do zachwiania kartezjańskiego modelu tożsamości. pl
dc.abstract.en The author analyzes James Joyce's poem A Prayer in the context of epiphany as the main aesthetical and philosophical category of modern literature. The term 'epiphany' refers to a sudden and fleeting insight into the essence of matter (quidity). Epiphanic vision results from associative coincidence of trivial situations or objects. Casual, everyday language is inappropriate to describe epiphanic experience. Only poetic language gives a possibility to express the essence of matter. Epiphanic experience destroys the awerness of Cartesian subjectivity. pl
dc.subject.pl epifania pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl podmiotowość pl
dc.subject.pl poetyka pl
dc.subject.en epiphany pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en subcjectivity pl
dc.subject.en poetics pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska