Jagiellonian University Repository

Aglomeracja a park narodowy : trudna relacja w warunkach afrykańskich : przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi

pcg.skipToMenu

Aglomeracja a park narodowy : trudna relacja w warunkach afrykańskich : przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi

Show full item record

dc.contributor.author Adamus, Justyna pl
dc.contributor.author Kępski, Tomasz pl
dc.contributor.author Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.date.accessioned 2020-11-18T10:00:11Z
dc.date.available 2020-11-18T10:00:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2543-9421 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254142
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Aglomeracja a park narodowy : trudna relacja w warunkach afrykańskich : przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi pl
dc.title.alternative Agglomeration and the national park : a strained relation in African conditions : the case of Nairobi and Nairobi National Park pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 30 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwersatorium/article/view/8603 pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono wybrane relacje między rozwojem aglomeracji Nairobi a funkcjonowaniem położonego w jej granicach Parku Narodowego Nairobi. Zwrócono szczególną uwagę na rozwój społeczno-ekonomiczny i przestrzenny Nairobi, który wywiera coraz silniejszą presję na ekosystem parku. Wśród głównych czynników antropopresji wymieniono przestrzenne rozlewanie się (sprawl) miasta oraz blokowanie korytarzy migracji ssaków na tereny poza parkiem. Potrzeby rozwojowe miasta stawiają pod znakiem zapytania przyszłość PN Nairobi, która w znacznym stopniu jest uzależniona od decyzji politycznych władz krajowych. pl
dc.abstract.en The article discusses selected relations between the agglomeration of Nairobi and the functioning of the Nairobi National Park located within its borders. The close attention was paid to the socio-economic and spatial development of Nairobi, which exerts pressure on the ecosystem of the park. The spatial development (sprawl) of the city and blocking the migration corridors of mammals leading to the areas outside the park were listed among the main factors of anthropopression. The city development needs raise the question about the future of the Nairobi NP, which in fact is strictly dependent on the political decisions on national level. pl
dc.subject.pl Nairobi pl
dc.subject.pl Park Narodowy Nairobi pl
dc.subject.pl relacje pl
dc.subject.pl oddziaływania pl
dc.subject.pl sytuacje konfliktowe pl
dc.subject.en Nairobi pl
dc.subject.en Nairobi National Park pl
dc.subject.en relations pl
dc.subject.en impacts pl
dc.subject.en conflicts pl
dc.description.number 3 (31) pl
dc.identifier.doi 10.18778/2543-9421.03.03 pl
dc.identifier.eissn 2544-1221 pl
dc.title.journal Konwersatorium Wiedzy o Mieście pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa