Jagiellonian University Repository

Rzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

pcg.skipToMenu

Rzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

Show full item record

dc.contributor.author Kłapyta, Piotr [SAP14010112] pl
dc.contributor.author Dubis, Lidia pl
dc.contributor.author Krzemień, Kazimierz [SAP11007371] pl
dc.contributor.author Gorczyca, Elżbieta [SAP11018237] pl
dc.contributor.author Krąż, Paweł [SAP14015232] pl
dc.date.accessioned 2020-11-17T16:07:26Z
dc.date.available 2020-11-17T16:07:26Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1233-1910 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254084
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca (Karpaty Wschodnie, Ukraina) pl
dc.title.alternative The relief and contemporary geomorphological processes in the Svydovets massif (Eastern Carpathians, Ukraine) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 159-188 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 183-187 pl
dc.identifier.weblink https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb28/K%C5%82apyta%20Piotr.pdf pl
dc.subject.en structural relief pl
dc.subject.en glacial relief pl
dc.subject.en contemporary geomorphological processes pl
dc.subject.en Svydovets pl
dc.subject.en Eastern Carpathians pl
dc.subject.en Ukraine pl
dc.description.volume 28 pl
dc.title.journal Roczniki Bieszczadzkie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa